ИТК Менаџмент

ИТК МЕНАЏМЕНТ И КОНСАЛТИНГ

Бидете сигурни за Вашите податоци и ИТ опрема

Нашиот сертифициран тим ќе ја осигура вашата мрежа да работи без проблеми и намали трошоците на вашиот сопствен персонал.

Вашите технологии ќе бидат постојано под наша контрола. Нашиот тим на сертифицирани техничари и администратори ќе ја осигура вашата мрежа да работи без проблеми.

Outsourcing-от е ефикасна стратегија за заштеда на пари , кога се користи правилно .

Тоа  понекогаш е и повеќе прифатливо за купување на добра од компании со компаративни предности отколку што е да се произведуваат внатрешно.

Еден пример на производство на компанијата Dell за купување на некои од своите компјутерски компоненти од друг производител, со цел да се заштеди на трошоци за производство. Алтернативно, бизнисот може да одлучи да користи книговодствени услуги од независни сметководствени фирми . Тоа може да биде поевтино од вработување на сметководител .

Како што стана се повеќе сеопфатна, задачата на ИТ инфраструктурата за управување стана покомплексна и одзема време. Но, некои елементи на вашата ИТ инфраструктура веројатно не се стратешки за вашиот бизнис.

Исто така, некои делови на вашиот  ИТ ќе бидат критични за бизнисот  и ќе треба да бидат достапни 24/7 , како е што вашиот e-mail, податоци ,  и други бизнис критични апликации. Исто така може да биде скапо за да се вработат луѓе. Можеби ќе треба специјални вештини за некои технологии, како што се Citrix или Oracle , но ова може да биде скапо да се здобијат и задржат , особено ако ви треба моментално.

Треба да имате сервис партнер кој ќе го дополни недостатокот на внатрешниот ИТ тим. Кој ќе работи со вас, ќе го разбере вашиот бизнис и ќе им овозможи на вашиот тим во фирмата да се фокусира на оние елементи на вашата компанија кои се стратешки за вашиот бизнис. Нашиот пристап кон селективна инфраструктура за управување може да биде одговорот – . Од далечински мониторинг до поддршката на лице место , можеме да обезбедиме услуга да управуваме со сите аспекти на вашата ИТ инфраструктура , вклучувајќи: управување со центар на податоци, Help desk управување, десктоп управување, управување со апликации, управување со мрежа LAN – WAN.

Целта на нашиот ангажман е : намалување на вкупни трошоци  (TCO) на ИТ инфраструктура, примање максимален поврат на ИТ инвестициите, без прекини предизвикани од технички грешки, елиминирање на критични пропусти, намалување на ризикот од дефекти, зголемување на перформансите на системот и организациски продуктивност, подобрување на задоволството на корисниците.

Посредуваме во решавање на технички проблеми со тел. линии, интернет, веб конекции, предлагаме решенија за подобрување на ИТ структурата, контролираме безбедност на ИТ системите.

ИТ инфраструктура ,  поддршка и ИТ аутсорсинг услуги

Денес ИТ инфраструктури се географски дистрибуирани и се состојат од бројни телеком, хардвер и софтверски решенија кои  бараат професионална подршка и техничка поддршка во согласност со QoS стандарди, со цел да се обезбеди висока продуктивност на  крајниот корисник.

Сервис центар Grand SD Solutions обезбедува сеопфатна ИТ инфраструктура планирање, имплементација, управување, одржување и техничка поддршка, услуги за широк спектар на софтвер, хардвер, и телеком решенија. Grand SD Solutions има искусен тим на сертифицирани технички специјалисти и нуди флексибилни сервис планови со цел да гo задоволи високиот квалитет на услугата и барањата на клиентите.

Со цел да се добие максимална корист, долгорочен (најмалку една година ) договор е препорачливо, на тој начин овозможувајќи да се направат долгорочни инвестиции во ИТ услуги и архитектура, и се осигура дека клиентите имаат долгорочна гаранција за ИТ квалитетот на услугите и сигурност.

Вистинскиот бенефит за нашиот ангажман е :

  • Намалени трошоци – може да се искористат предностите на нашите специјалистички вештини без дополнително инвестирање во вештини, обука и вработување, како и реализација
  • Зголемена бизнис агилност – нашата ИТ инфраструктура за управување со услуги е целосно флексибилна

  • Зголемена достапност и намалени ризици – со пристап до нашиот целосен спектар на ресурси и експертиза може да се намали ризикот од оштетувања во системот, да се зголеми ефикасноста и подобрување на безбедноста