Видео Надзор

Започнувајќи од проект и завршувајќки со подесување на готов систем за видео надзор, Grand SD Solutions ви нуди комплетни решенија за вашите видео надзор потреби

Контрола на Пристап

Контрола на влез/излез во вашите фирми или домови, вклучувајки и евидентирање на работно време и присуство на вработените

Систем Интеграција

Системска интеграција е ИТ, инженеринг процес или фаза која се занимава со спојување на различни потсистеми и компоненти, како еден голем систем. Тоа гарантира дека секој интегрирани потсистем ќе функционира како што се бара.


Сервис за IT опрема

Сервисирање на разен асортиман на IT опрема вклучувајки Десктоп компјутери, Лаптоп компјутери, Мобилни Уреди, Системи за Видео Надзор, Фискални Каси, Принтери и многу други

Корисничка Поддршка

Grand SD Solutions се гордее со својата корисничка поддршка која е достапна во секој момент да му помогне на својот корисник