Систем интеграција

Систем Интеграција

Oптимален дизајн на Вашите Информатички технологии

Системите се корисни за секој бизнис доколку правило се дизајнираат.

Во повеќе конкурентен пазар , денес компаниите треба да ги користат предностите на секоја можност со што може да се стекнат со предност.

Имајќи ИТ систем кој е добро итегриран ќе добиете предност пред другите.

Grand SD Solutions  ќе Ви овозможи да имате еден интегриран систем со цел да ги имате информациите од работењето без прекин и на едно место.

Grand SD Solutions  Ви нуди комплетна системска интеграција и тоа

 • Планирање/проектирање на Лан/Ван Мрежи
 • Анализа и изготвување на решенија според потребите на корисникот
 • Припрема на предлог понуда во рамките на расположливиот буџет
 • Имплементација на прифатеното решение
 • Пост продажна подршка

Дефиниција – Што e Системска интеграција ?

Системска интеграција е ИТ, инженеринг процес или фаза која се занимава со спојување на различни потсистеми и компоненти, како еден голем систем. Тоа гарантира дека секој интегрирани потсистем ќе функционира како што се бара.

Системска интеграција исто така се користи за да додадете вредност на системот преку нови функционалности обезбедени од страна на поврзување на функциите на различни системи.

Нудиме решенија доколку

Плаќате премногу за телефон, интернет, ИТ опрема, или едноставно не сте го добиле тоа што сте го очекувале.

Немате добар локален ИТ партнер.

Имате проблем со ИТ структурата во Вашите простории.

Ние можеме да направиме анализа на Вашата локална и надворешна мрежа, на серверите, компјутерите и принтерите.

Можеме да направиме анализа на Вашиот телекомуникациски оператор и да Ви помогнеме да го изберете најповолниот, заедно со најповолни решенија за Вашите потреби.

Структурно каблирање

Може да се подготви соодветен дизајн за нови мрежи и исто така ги анализира постоечките елементи со цел да се насочи во правец за да се подобрат или модернизираат . Можеме дијагностицираме состојбата на нови или постоечки мрежи, вкл. евиденција на индивидуалниот пренос на параметри.

Имаме искуство на оптимизирање средини за податоци работење, како и пренос на глас – Voice over IP (VoIP).

Безжични мрежи

Имаме инсталирано безброј број на безжични мрежи. Врз основа на барањата на клиентот ние ги дизајнираме најдобрите технологии и за интерконекција на две места и создавање на внатрешен или надворешен безжична Wi-Fi мрежа во сите барани стандарди 802,11 a, b, g и n.

Ние можеме да дизајнираме нови безжични мрежи, како и да ги анализираме постоечките мрежи, вклучувајќи елиминирање на слаби точки или идентификување на мешање на канали.

Модернизирање на сервер соби

Проектирање и изведба на сервер соби по сите стандарди.

Добро проектирана сервер соба Ви гарантира дека Вашите податоци ќе бидат сигурни и заштитени .

Изведуваме :

 • Антистатички подови
 • Систем за вентилација
 • Контрола на пристап
 • Систем за детекција на пожар
 • Систем за детекција на противпровални кражби
 • Систем за видео надзор
 • Систем за детекција на вода

Видео Надзор и Безбедносни Системи (Аларми)

Безбедносни и мониторинг системи (електронски системи за безбедност, видео надзор системи), системи за евиденција на работно време.