ОЗВУЧУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ

ОЗВУЧУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ

Нудиме планирање , подготовка и инсталација на аудио системи за канцеларии , магацини , работилници , трговски центри , хотели со реномирана опрема .