Сервисирање на ИТ опрема

Сервисирање на ИТ Опрема

Секоја ИТ опрема е развиена со оглед на ограничувањето на неговиот животен век.

Има 4 опции:

  • Одржување на ИТ опрема самостојно;
  • Заменете ја ИТ опремата со нова
  • Продолжете го гарантниот период за купување на услужен пакет од производителот на ИТ опрема
  • клучување на договор за одржување поправка и поправка на ИТ опрема (М & Р) со услуги на ИЦЛ

Одржување и поправка на ИТ услугите на ИЦЛ услуги ги вклучуваат следниве опции:

• Мулти-продавач на техничка поддршка на софтверски и хардверски комплекси;

• Гаранција и пост-гаранција за поправка на ИТ опрема

• Модернизација на ИТ опрема

• Спроведување на посебни контроли и истражувања

• Поддршка на Центарот за услуги на ИЦЛ Услуги

Видови на опрема опфатени со договорот за М & Р на услуги на ИЦЛ:

• Сервери и ИТ системи

• складишта за ДСС и ленти

• Активна опрема за мрежно поврзување

• Лаптопи, персонални компјутери и компјутерски компјутери сè-во-едно

• Принтери, MFD и машини за копирање

• ПОС терминали и станици за самопослужување

• Монитори и ЛЦД панели